راهبند فک مدل 640  هیدرولیکی با بوم 7 متری

کد محصول :

234

نام محصول :

راهبند فک مدل 640 هیدرولیکی با بوم 7 متری

خالق اثر :

ناشر :

صاحب امتیاز :

گروه :

راهبند

زیرگروه :

فک Faac

قیمت پیشنهاد :

358,900,000

قیمت محصول :

358,900,000
راهبند هیدرولیکی فک مدل 640
این محصول هلکتروهیدرولیکی بوده ودارای بوم 7متری میباشد
همچنین بدون محدودیت تردد وقابلیت اتصال به سامانه کنترل تردد میباشد
.